TRANSPOSE
CAPOX

Kreye nan mwen yon kè ki sen (Create in me a clean heart)

x